Categorie: Nieuws

Hot House najaar 2020

HOT HOUSE is 50+ en nog springlevend!

We hebben ons jubileumjaar door het coronavirus helaas niet kunnen afsluiten zoals gepland.

De programmering voor het najaar is al rond, maar de Qbus-zaal is voor het nieuwe culturele seizoen, op grond van de richtlijnen van de landelijke en plaatselijke overheid, nog niet vrijgegeven. We zijn in nauw overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Leiden, BplusC en andere podia. Ook zijn we druk bezig met het zoeken naar een alternatieve locatie.

We zullen u over nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden.

Graag tot ziens bij onze concerten in het nieuwe jazzseizoen!

Met vriendelijk groet,

het Hot House team

Kom in verzet tegen de afbraak van de jazz infrastructuur!

Kom in verzet tegen de afbraak van de jazz infrastructuur
Onderteken de Brandbrief gericht aan de Tweede Kamer van de Staten Generaal

Inmiddels hebben de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten de adviezen voor de cultuurperiode 2021-2024 bekendgemaakt. Doordat nagenoeg alle aanvragen op gebied van jazz, geïmproviseerde en Afro-Caribische muziek negatief zijn beoordeeld, dan wel een positieve beoordeling krijgen maar geen geld, dreigen deze genres te worden uitgesloten van meerjarige ondersteuning door het rijk. De gevolgen voor het eco-systeem voor deze muziekgenres zijn desastreus.

Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw heeft het initiatief genomen om een brandbrief te sturen naar alle Tweede Kamerleden en de Minister van Cultuur.

Als vertegenwoordiger van de Nederlandse muzieksector (als musicus, podium, instelling of anderzijds) willen we je vragen om deze brief mede te ondertekenen.

Klik hier om de Brandbrief te ondertekenen


Amsterdam 13-08-2020

Aan: 2e kamer van de Staten-Generaal, woordvoerders Cultuur.

Cc: Minister van Engelshoven Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Betreft: Brandbrief positie van jazz, geïmproviseerde muziek en Afro-Caribische muziek

Geachte woordvoerders cultuur,

Inmiddels hebben zowel de Raad voor Cultuur als het Fonds Podiumkunsten de adviezen voor de cultuurperiode 2021-2024 bekendgemaakt. Doordat nagenoeg alle aanvragen op gebied van jazz, geïmproviseerde en Afro-Caribische muziek negatief zijn beoordeeld, dan wel een positieve beoordeling krijgen maar geen geld, dreigen deze genres te worden uitgesloten van meerjarige ondersteuning door het rijk. Hiermee staat het gehele ecosysteem voor deze muziekgenres onder druk en de gevolgen voor voornoemde muziekstromingen zouden desastreus zijn.

De witte vlek die gaat ontstaan door jazz, geïmproviseerde muziek en Afro-Caribische muziek uit te sluiten van rijkssubsidie betekent dat een substantieel en cultureel divers publiek niet meer bediend gaat worden. Daarnaast zal de positie van Nederland als internationaal toonaangevend jazzland verder afbrokkelen. Ook zullen er op korte termijn arbeidsplaatsen verloren gaan bij de ensembles, toelevering- en facilitaire bedrijven en podia. Daarnaast zal een significante stroom muziekstudenten van de verschillende conservatoria geen zicht meer heeft op een betekenisvol arbeidsperspectief, wat op de iets langere termijn een bedreiging is voor de conservatoria. Het feit dat het FPK waarschuwt voor deze witte vlekken als gevolg van de advisering geeft aan dat er een urgent probleem is.

Jazz, geïmproviseerde muziek en Afro-Caribische muziek zijn relevanter dan ooit, in de huidige tijd waarin culturele diversiteit en spanningen die voortkomen uit culturele identiteit hoog op de agenda staan. De Raad voor Cultuur heeft binnen de ensembleregeling gekozen om deze muziektradities niet te honoreren, maar zich hoofdzakelijk te richten op ensembles uit de Europese kunstmuziek. Dit druist rechtstreeks in tegen de op diversiteit en genre overschrijding gerichte beleidsintenties die zij zelf hebben geformuleerd in het advies Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur.

De grote (inter)nationale bloei van jazz en aanverwante stijlen leidt in Nederland tot talloze artistieke hoogtepunten. Verschillende podia en festivals gespreid over heel het land hebben een cruciale bijdrage geleverd aan het opbouwen van een omvangrijk en cultureel divers publiek. Ensembles als het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, ICP, Amsterdam Klezmer Band, Yuri Honing Quartet en Paul van Kemenade Quintet zijn, naast vele andere Nederlandse (jazz)musici ambassadeurs op belangrijke podia en festivals over de hele wereld. Internationaal is jazz uit Nederland een begrip geworden mede door de specifieke muzikale ontwikkelingen die hier plaatsvinden. Vooraanstaande media en journalisten publiceren hier met regelmaat over. Ook de jazzafdelingen van verschillende Nederlandse conservatoria staan internationaal zeer hoog aangeschreven en werken samen met de meest prestigieuze instellingen wereldwijd.

Het nagenoeg geheel wegvallen van overheidssteun voor deze genres vinden wij dan ook onbegrijpelijk.  Wij verzoeken dan ook dringend om aanvullend budget aan de cultuurbegroting toe te voegen om de jazzensembles die onder de zaaglijn van het Fonds Podiumkunsten zijn beland alsnog te honoreren.
Op deze wijze zouden jazz, geïmproviseerde muziek en Afro-Caribische muziek hun eigen positie binnen de podiumkunsten kunnen blijven behouden.

Namens de volgende ensembles, podia, conservatoria en musici, en cultuurdragers:

 

Landelijk Publieks Onderzoek Live Concerten open tot 1-9-2020

Vanuit de Vereniging van Jazz en !mprovisatiemuziek Podia, waar Hot House ook lid van is, loopt er een landelijk publieksonderzoek. Dit onderzoek vraagt door op hoe live concerten momenteel worden beleefd, zowel in de 1,5m setting als via live stream. Dit onderzoek staat open tot 17-8-2020 maar omdat er veel mensen op vakantie zijn is de openstelling verlengd tot 1-9-2020.
Dit onderzoek wordt gedaan via een digitale enquête en het is voor U en voor Hot House van belang dat er zoveel mogelijk betrokkenen hun mening geven. Op die manier kunnen we het best inspelen op uw wensen en behoeften, binnen de beperkingen die het virus met zich meebrengt. Binnen 10 minuten bent u klaar met de serie korte vragen en via de volgende link kunt u meteen de enquête starten:

In memoriam Wim Winsemius 1945-2020

“When you hear music, after it’s over, it’s gone in
the air. You can never capture it again.” Eric Dolphy

Een nationaal jazzfenomeen is niet meer

Wim Winsemius

Jazz was je lust en je leven
En plotseling was je er niet meer.
We zullen je missen.
“Bye bye Wim”

      Je jazzvrienden en jazzpodium
Hot House Leiden

De Volkskrant 28-7-2020 Peter de Waard

Leidsch Dagblad 4-7-2020 Ken Vos

Leidsch Dagblad 26-5-1978 Anneriek de Jong

 

18-10-2019 Hot House viert 50-jarig bestaan

In 1969 had HH zijn eerste concerten en daarmee is het dit najaar 2019 precies vijftig jaar geleden dat een van de oudste jazzpodia in Nederland aan veelbewogen bestaan begon. Reden genoeg voor een aantal feestelijke extra activiteiten, zoals een gratis openluchtconcert op het Stadhuisplein, een weekend met een gevarieerd aanbod aan Belgische bands en een workshopserie voor amateurmuzikanten gewijd aan de muziek van Duke Ellington.

14-10-2019 Hot House genomineerd voor BIM Podium Prijs

Bijzondere nieuwe prijs voor klein jazzpodium

De Beroepsvereniging Voor Improviserende Musici (BIM) reikt dit najaar de eerste BIM Podium Prijs uit. De BIM wil met deze prijs de kleine jazzpodia in het land een hart onder de riem steken. Met een financiële bijdrage van € 2000 kan het winnende podium artiesten aantrekken die anders buiten het bereik zouden liggen van dit podium.

De BIM Podium prijs is tevens een beloning voor het trouwe publiek dat geniet van optredens op de kleine jazzpodia. Want de luisteraars maken het mogelijk dat deze muziek op vele plekken gespeeld wordt en dragen zo bij aan een levendige jazzscene.

De BIM praat sinds 1971 mee over het kunstbeleid en zet zich in voor de belangen van jazz en geïmproviseerde muziek en musici. Zij streeft naar meer speelplekken en fatsoenlijke beloning voor artiesten. Gitarist en lid van BIM Anton Goudsmit vat het samen: “De BIM is de enige organisatie die opkomt voor de belangen van de Nederlandse improviserende musici.“

“Jazzmuziek is de mooiste muziek die er is. Verleidelijk, interactief en divers is jazz de meest levendige en actuele kunstvorm. Jazz viert het leven en de BIM doet mee!” aldus het bestuur van de beroepsvereniging.

Het bestuur van de BIM heeft voor de BIM Podium Prijs 2019 trombonist/componist Joost Buis als extern deskundige aangetrokken. De kandidaten voor de longlist van de BIM Podium Prijs zijn inmiddels bekend. De winnaar uit deze selectie wordt 14 oktober bekend gemaakt.

De geselecteerde podia voor de BIM Podium Prijs 2019 zijn:

 • Brebl (Nijmegen)
 • De Pletterij (Haarlem) Winnaar Podium Prijs 2019
 • Heerlen Jazz
 • Hot House Leiden
 • Jazz in Groningen
 • It’s Time for Jazz (Zutphen)
 • Jazz Inverdan (Zaandam)
 • Jazzblazzt (Hunsel)
 • Mahogany Hall (Edam)
 • Plusetage (Baarle-Nassau)
 • Studio Loos (Den Haag)

Bimpro