Landelijk Publieks Onderzoek Live Concerten open tot 1-9-2020

Vanuit de Vereniging van Jazz en !mprovisatiemuziek Podia, waar Hot House ook lid van is, loopt er een landelijk publieksonderzoek. Dit onderzoek vraagt door op hoe live concerten momenteel worden beleefd, zowel in de 1,5m setting als via live stream. Dit onderzoek staat open tot 17-8-2020 maar omdat er veel mensen op vakantie zijn is de openstelling verlengd tot 1-9-2020.
Dit onderzoek wordt gedaan via een digitale enquête en het is voor U en voor Hot House van belang dat er zoveel mogelijk betrokkenen hun mening geven. Op die manier kunnen we het best inspelen op uw wensen en behoeften, binnen de beperkingen die het virus met zich meebrengt. Binnen 10 minuten bent u klaar met de serie korte vragen en via de volgende link kunt u meteen de enquête starten: