Prijzen

 

Toegangsprijs: € 16,00 – voor studerenden€ 10,00

 

Hot House vierrittenkaart voor het concertseizoen 2017-2018: € 50,00. Vier concerten voor de prijs van drie!

De kaart is persoonsgebonden en is geldig één jaar vanaf de datum van aanschaf.

(N.B.: Hot House biedt per jaar circa tien reguliere concerten aan.)

 

Cadeaubonnen: Maken wij op verzoek en aangepast aan uw wensen.

 

Schenkingen

 

In deze tijden van crisis staan ook alle culturele activiteiten onder zware financiële druk, dus ook die van Hot House. Hot House is als Stichting Podium HOT House ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Leiden en wordt door de Belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling met een cultureel doel, een zogenaamde culturele ANBI. U kunt Hot House vinden in het ANBI register onder Stichting Podium HOT House te Leiden.

 

Schenkingen aan een ANBI zijn op te voeren als aftrekpost voor de belasting. Schenkingen aan een culturele ANBI zijn tijdelijk (in 2012-2016) zelfs extra aantrekkelijk op te voeren. Dit is vastgelegd in de Geefwet.

 

Voor de inkomstenbelasting mag u namelijk 25% extra aftrekken bij een gift aan een culturele ANBI (zie punt 5 van het informatieblad over de Geefwet). Voor een gift van bijvoorbeeld € 1.000,00 mag u dus € 1.000,00 + € 250,00 (25%) = € 1.250,00 aftrekken.

 

N.B: deze extra aftrek geldt in ieder geval voor giften gedaan in het jaar 2012. Voor de mogelijkheid van extra aftrek in de jaren 2013-2016 geldt echter een klein voorbehoud. De Geefwet moet formeel nog goedgekeurd worden op Europees niveau.

 

In bovenstaand voorbeeld is geen rekening gehouden met de drempel die geldt voor de aftrek van het totaal aan giften. Deze drempel bedraagt 1% van uw verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Het bedrag dat boven deze drempel uitkomt, mag u aftrekken, met een minimum van € 60,00 en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

 

Hot House richt zich niet op het maken van winst en is een non-profitorganisatie. Hot House draait volledig op vrijwilligers en er zijn geen betaalde krachten. De inkomsten van Hot House komen uit het entreegeld, de baropbrengst en subsidie van het rijk en de gemeente. In verband met de financiële crisis en de daardoor teruglopende subsidies zijn giften meer dan welkom om de concerten van Hot House voort te laten bestaan.

 

Wanneer u een gift overweegt of meer informatie wenst, kunt u daarover uiteraard altijd contact met mij opnemen via luuk.kees@ziggo.nl of 06-29 60 14 75.

 

Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Er gelden nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met ingang van 1 januari 2014 moeten Algemeen nut beogende instellingen diverse gegevens openbaar maken via een internetsite. Deze informatie vindt u hieronder.

 

Officiële, in de statuten vastgelegde naam:

Stichting Podium HOT House

Naam waaronder de instelling bij het publiek bekend is:

Hot House

 

Fiscaal nummer:

802620127

 

Bezoekadres / Concertlocatie:

Qbus – BplusC locatie Muziekhuis

Middelstegracht 123

2312 TV Leiden

 

Contactgegevens:

Luuk Kees

e-mail: luuk.kees@hothousejazz.nl

telefoon: 06-29601475

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Luuk Kees

Secretaris: Dineke Bogchelman

Penningmeester: René Wezel

 

Beloningsbeleid:

Hot House heeft geen personeel in dienst en draait geheel op vrijwilligers. Alle werkzaamheden, inclusief die van het bestuur, worden onbezoldigd verricht.

 

Doelstelling:

Hot House richt zich allereerst op het organiseren van concerten op het gebied van de actuele jazz en geïmproviseerde muziek, doorgaans van Nederlandse bodem en incidenteel uit het buitenland. Hot House wil daarbij niet alleen een podium bieden aan gevestigde namen maar ook aan (nog) minder bekende, veelbelovende muzikanten.

 

Beleidsplan:

Hot House organiseert plusminus tien reguliere concerten per concertseizoen (lopend van september tot april/mei). Hot House voert daarbij grotendeels een zelfstandige programmering maar neemt ook deel aan landelijke initiatieven, zoals:

• landelijke tournees van buitenlandse bands,

• de jaarlijkse tournee van de winnaar van de VPRO / Boy Edgarprijs (een Nederlandse oeuvreprijs),

• Young VIPs on Tour: een tournee met twee door de VIP, de landelijke organisatie van improvisatiepodia, als belang¬wekkend en veelbelovend aangemerkte bands met jong Nederlands talent.

Naast deze reguliere concerten organiseert Hot House ook concerten met bijna of net afgestudeerde conservatoriumstudenten, en – al dan niet in samenwerking met plaatselijke boekhandels en literaire instellingen – concerten waarin jazz en literatuur samengaan.

Op educatief terrein werkt Hot House incidenteel samen met de Leidse muziekschool/volksuniversiteit BplusC bij de organisatie van workshops, masterclasses en (luister)cursussen jazzgeschiedenis.

Hot House participeert in de jaarlijkse Leidse Jazzweek in januari en draagt daaraan bij door de organisatie van een concertavond met de meer progressieve jazz.

 

De reguliere concerten worden bekostigd uit:

• publieksinkomsten (verkoop van losse kaartjes en kortingkaarten),

• barinkomsten,

• subsidie van de gemeente Leiden,

• subsidie van het Fonds Podiumkunsten: SKIP, d.w.z. Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering,

• giften,

• eigen vermogen,

• bijdragen van andere organisaties.

 

Voor incidentele projecten en jubileumconcerten wordt soms een aanvullende subsidie bij de gemeente of bij fondsen, bijv. Fonds 1818, aangevraagd.

 

Financiële verantwoording

Zie jaarrekening en balans van het concertseizoen 2011-2012 (**link)

Zie jaarrekening en balans van het concertseizoen 2012-2013 (**link)

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In de periode september 2012 – april 2013 zijn er negen reguliere concerten geweest, waaronder:

• als opening van het seizoen het jonge en originele trio Tin Men and the Telephone

• een goed bezochte concertavond met oudgediende Paul van Kemenade, waarop deze zowel optrad in de formatie Three Horns And a Bass en in duo metpianist Stevko Busch

• het vrijwel geheel uit strijkers bestaande ensemble Elastic Jargon van violist en componist Maurice Horsthuis

• een goed bezocht concert van de band Estafest met o.a. Anton Goudsmit en Oene van Geel

• in het kader van de boekenweek en in samenwerking met Burcht Literair en boekhandel Kooyker, een zeer geslaagd en goed bezocht optreden van de schrijver A.L. Snijders, pianist Albert van Veenendaal en slagwerker Alan Purves

• in het kader van de tournee Young VIPs on Tour 2013, een avond met twee door de VIP, de landelijke organisatie van improvisatiepodia, geselecteerde bands: het trio Kapok en het ensemble van Reinier Baas met daarin “grote belofte” Ben van Gelder.

Behalve de negen reguliere concerten organiseerde Hot House ook, in samenwerking met de opleiding jazz van het Haags conservatorium, een avond waarop twee bands van bijna of net afgestudeerde studenten (het Alban Claret trio en het Georgios Tsolis trio) elk één set verzorgden.

 

Een volledig overzicht van alle concerten in het seizoen 2012-2013, maar ook van alle eerdere concerten is terug te vinden op deze site via het archief.

 

Hoogachtend,

 

Luuk Kees, voorzitter Hot House.

2014-2015 Jaarrekening Hot House ANBI-regeling

2014-2015 Balans financieeloverzicht ANBI

2014-2015 ANBI verslag

2013-2014 Jaarrekening Hot House ANBI-regeling

2013-2014 Balans financieeloverzicht ANBI

2012-2013 Jaarrekening Hot House ANBI-regeling

2011-2012 Jaarrekening Hot House ANBI-regeling

Geef een antwoord