Prijzen

Toegangsprijs: € 16,00 – voor studerenden € 10,00

Hot House vierrittenkaart voor het concertseizoen 2021-2022: € 50,00. Vier concerten voor de prijs van drie!
De kaart is persoonsgebonden en is geldig één jaar vanaf de datum van aanschaf.
(N.B.: Hot House biedt per jaar circa tien reguliere concerten aan.)

Cadeaubonnen: Maken wij op verzoek en aangepast aan uw wensen.

ANBI-cultuur
Hot House is ingeschreven in het KvK-register onder de naam Stichting Podium HOT House en is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een cultureel doel, een zogenaamde ANBI Cultuur. U kunt Hot House vinden in het ANBI register onder  te Leiden.

Schenkingen
In deze tijden van crisis staan ook alle culturele activiteiten onder zware financiële druk, dus ook die van Hot House.Schenkingen aan een ANBI zijn op te voeren als aftrekpost voor de belasting. Schenkingen aan een culturele ANBI zijn tijdelijk (in 2012-2016) zelfs extra aantrekkelijk op te voeren.

Voor de inkomstenbelasting mag u namelijk 25% extra aftrekken bij een gift aan een culturele ANBI. Voor een gift van bijvoorbeeld € 1.000,00 mag u dus € 1.000,00 + € 250,00 (25%) = € 1.250,00 aftrekken.

In bovenstaand voorbeeld is geen rekening gehouden met de drempel die geldt voor de aftrek van het totaal aan giften. Deze drempel bedraagt 1% van uw verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Het bedrag dat boven deze drempel uitkomt, mag u aftrekken, met een minimum van € 60,00 en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.
Hot House richt zich niet op het maken van winst en is een non-profitorganisatie. Hot House draait volledig op vrijwilligers en er zijn geen betaalde krachten. De inkomsten van Hot House komen uit het entreegeld en subsidie van het rijk en de gemeente. In verband met de financiële crisis en de daardoor teruglopende subsidies zijn giften meer dan welkom om de concerten van Hot House voort te laten bestaan.

Giften zijn welkom op bankrekeningnummer NL81 INGB 0000 7608 85 ten name van Stichting Podium Hot House onder vermelding van donatie ANBI-cultuur. Als u meer informatie wilt, kunt u daarover uiteraard altijd contact met Hot House opnemen via voorzitter Luuk Kees: luuk.kees@ziggo.nl of 06-29 60 14 75.

Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met ingang van 1 januari 2014 moeten Algemeen nut beogende instellingen diverse gegevens openbaar maken via een internetsite. Deze informatie vindt u hieronder.

Officiële, in de statuten vastgelegde naam:
Stichting Podium HOT House
Naam waaronder de instelling bij het publiek bekend is: Hot House

Fiscaal nummer:
802620127

Bezoekadres / Concertlocatie:
Muziekhuis BplusC
Middelstegracht 123
2312 TV Leiden

Contactgegevens:
Luuk Kees
e-mail: luuk.kees@hothousejazz.nl
telefoon: 06-29601475

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Luuk Kees
Secretaris: Dineke Bogchelman
Penningmeester: René Wezel

Doelstelling:
Hot House richt zich allereerst op het organiseren van concerten op het gebied van de actuele jazz en geïmproviseerde muziek, doorgaans van Nederlandse bodem en incidenteel uit het buitenland. Hot House wil daarbij niet alleen een podium bieden aan gevestigde namen maar ook aan (nog) minder bekende, veelbelovende muzikanten.

Beleidsplan:
Hot House organiseert tien à twaalf reguliere concerten per concertseizoen (lopend van september tot april/mei). Hot House voert daarbij grotendeels een zelfstandige programmering maar neemt ook deel aan landelijke initiatieven, zoals:

 • landelijke tournees van buitenlandse bands,
 • de jaarlijkse tournee van de winnaar van de BUMA / Boy Edgarprijs (een Nederlandse oeuvreprijs),
 • The Records on Tour (voorheen Young VIPs on Tour): een tournee van twee als belang­wekkend en veelbelovend aangemerkte bands met jong Nederlands talent: een initiatief van de stichting Keep an Eye, in samenwerking met de VNJJ (VIP), de landelijke organisatie van improvisatiepodia.

Naast deze reguliere concerten organiseert Hot House ook – al dan niet in samenwerking met plaatselijke boekhandels en literaire instellingen – concerten waarin jazz en literatuur samengaan.

Op educatief terrein werkt Hot House incidenteel samen met de Leidse muziekschool en volksuniversiteit BplusC bij de organisatie van workshops, masterclasses en (luister)cursussen jazzgeschiedenis.

De reguliere concerten worden bekostigd uit:

 • publieksinkomsten (verkoop van losse kaartjes en kortingkaarten),
 • subsidie van de gemeente Leiden,
 • subsidie van het Fonds Podiumkunsten: SKIP, d.w.z. Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering,
 • giften,
 • crowdfunding,
 • verkoop van cd’s en t-shirts,
 • eigen vermogen,
 • bijdragen van andere organisaties.

Voor incidentele projecten en jubileumconcerten wordt soms een aanvullende subsidie bij de gemeente of bij fondsen, bijv. Fonds 1818 of Prins Bernhard Cultuurfonds, aangevraagd.

Beheer en besteding van het vermogen:
Het vermogen wordt besteed aan alles wat nodig is om voor iedereen toegankelijke concerten te laten plaatsvinden: in de allereerste plaats aan honoraria van bands en individuele muzikanten, zaalhuur, en incidenteel aan huur van instrumenten en techniek voor licht en geluid, en aan reis‑ en verblijfskosten van muzikanten. Een groot deel van de overige bestedingen betreft de publiciteit, zoals kosten voor brochures en flyers en onderhoud van website.

Hot House is een non-profit organisatie. Alle eventuele winsten vloeien direct terug in de organisatie en worden ingezet voor nieuwe (eventueel extra) concerten.

Beloningsbeleid:
Hot House heeft geen personeel in dienst en draait geheel op vrijwilligers. Alle werkzaamheden, inclusief die van het bestuur, worden onbezoldigd verricht.

Financiële verantwoording
Financieel overzicht van het concertseizoen 2019-2020
Balans 2019-2020
Financieel overzicht jubileum 2019

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

N.B.: Aangezien in 2020-2021 vrijwel geen een van de geplande concerten doorgang kon vinden onder de toen geldende Coronamaatregelen volgt hier een verslag van de activiteiten in het concertseizoen 2019-2020.
In 2019-2020 vonden er acht reguliere concerten plaats in de periode van oktober tot begin maart. Tevens waren er drie extra concerten in het weekend van 22-24 november, een openluchtevenement en een workshop, in het kader van het jubileum van het vijftigjarig bestaan.

Zondag 22 september 2019: jubileum: Bram Stadhouders: Big Barrel Organ
Die middag stond op het Stadhuisplein het geheel gerestaureerde grootste mobiele dansorgel ter wereld opgesteld: de Rhapsody, live bespeeld via gitaar en laptop door Bram Stadhouders, die eigen repertoire voor het orgel ontwikkelde. (In de intermezzo’s tussen de sets was bestaand orgel­repertoire te horen.) Het gratis evenement vond plaats in het weekend van de Kunstroute 2019. Het weer werkte uitstekend mee en er was die middag veel publiek op de been, zodat het orgel niet slechts jazz‑ en orgelliefhebbers trok.

Zaterdag 12 oktober 2019: Corrie van Binsbergen Playstation
Het eerste reguliere concert, van gitariste Corrie van Binsbergen met haar band Playstation, trok meteen een flink aantal bezoekers naar de Qbus-zaal.

Zaterdag 25 oktober 2019: Maarten Hogenhuis: North Sea Jazz compositie-opdracht
Aan Hot House viel de eer te beurt om als een van de weinige podia in Nederland saxofonist Maarten Hogenhuis met zijn sextet te mogen ontvangen voor een uitvoering van zijn speciaal voor het North Sea Jazz Festival geschreven compositie.

Zondag 27 oktober 2019: Teus Nobel Liberty Group
In de reeks zondagmiddagconcerten wilden we deze keer een podium bieden aan jazz in de hoek van de mainstream, in de persoon van de sterk in opkomst zijnde trompettist Teus Nobel.

Vrijdag 22 – zondag 24 november 2019: jubileum: Belgisch weekend

Vrijdag 22 november: blazersensemble NAFT

Zaterdag 23 november: trio Too Noisy Fish

Zondag 24 november: duo Bert van den Brink en Philip Catherine
Op vrijdagavond vertegenwoordigde het blazers-en-slagwerk-ensemble NAFT uit Gent de jongste lichting Belgische jazzmusici. Met een dynamisch optreden vol aanstekelijke en dansbare Brass Dance Music wisten zij de hele zaal in beweging te krijgen.
Op zaterdagavond bracht het inmiddels alweer tien jaar bestaande trio Too Noisy Fish, in een bezetting van piano-bas-drums, jazz van meer experimentele en vrije aard. Het optreden dat zij gaven was voortreffelijk maar de publieke belangstelling was helaas minimaal.
Op zondagmiddag gaven de gerenommeerde Belgische gitarist Philip Catherine en pianist van eigen bodem Bert van den Brink een duo-optreden. Met hun verfijnde samenspel in kamer­muzieksfeer hadden zij de volle aandacht van een redelijk gevulde zaal.

Maandag 28 oktober – zaterdag 14 december 2019: jubileum: Ellington workshop
Op maandag 28 oktober ging onder leiding van trompettist Eric Boeren een workshop van start. Er had zich het verhoopte aantal van veertien deelnemers aangemeld. In een reeks van acht bijeenkomsten kregen zij de gelegenheid om, uitgaande van het werk van Duke Ellington, zich als uitvoerend en improviserend muzikant te bekwamen in zowel samenspel als solo’s.
Aan het eind van de reeks, op 14 december, vond een presentatie voor publiek plaats.
Deze presentatie werd gevolgd door:

Zaterdag 14 december 2019: Optreden van het All Ellington tentet
Jonge honden en oude rotten uit de Amsterdamse improvisatiescene die al enkele jaren Ellington-stukken nieuw leven inblazen in eigen arrangementen met veel ruimte voor improvisatie, lieten horen dat dit werk nog steeds springlevend is.

Zaterdag 11 januari 2020: Paul van Kemenade met Hammond Sandwich
Paul van Kemenade keerde weer eens bij Hot House terug, deze keer met een wel heel ongewone bezetting met twee hammondorgels, bespeeld door twee organisten van heel verschillende aard: Carlo de Wijs en Arno Krijger.

Zondag 9 februari 2020: Kwartet Beets / Bennink / Glerum / Herman
Een kwartet bestaande uit drummer Han Bennink, bassist Ernst Glerum en saxofonist Benjamin Herman, alle drie regelmatig te horen bij Hot House, samen met pianist Peter Beets (die zich doorgaans in een ander jazzcircuit beweegt): verschillende jazzstijlen en generaties verenigd in één supergroep: goed voor een volle zaal op zondagmiddag.

Zaterdag 22 februari 2020: Kika Sprangers quintet
Eerder, in 2018, bij Hot House op het podium als Young VIP, keerde het jonge talent saxofoniste Kika Sprangers terug met een nieuw project – tevens haar debuutalbum –  “Human Traits”: een reeks portretten, muzikaal vertolkt door haar kwintet, visueel door portretfotografe en vormgever Karen van Gilst.

Zondag 7 maart 2020: Tricycle
Het Belgische trio Tricycle deed in het kader van een tournee ter gelegenheid van het twintig­jarig bestaan ook Hot House aan, als een van de weinige podia in Nederland. Met muziek op het grensgebied van jazz, folk en kamermuziek wisten accordeonist Tuur Florizoone, saxofonist Philippe Laloy en bassist Vincent Noiret een gemêleerd publiek te trekken.

Daarmee kwam al vroeg in maart een voortijdig einde aan het concertseizoen 2019-2020. Twee geplande concerten gingen niet door in verband met de sluiting van de concertlocatie vanwege Corona.
Een daarvan heeft overigens in het nieuwe seizoen alsnog plaatsgevonden, op 10 oktober op een andere locatie in Leiden, te weten Scheltema.

Een overzicht van alle concerten in eerdere jaren is terug te vinden op deze site via het archief.

Hoogachtend,
Luuk Kees, voorzitter Hot House.

 

Geef een reactie