Kom in verzet tegen de afbraak van de jazz infrastructuur!

Kom in verzet tegen de afbraak van de jazz infrastructuur
Onderteken de Brandbrief gericht aan de Tweede Kamer van de Staten Generaal

Inmiddels hebben de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten de adviezen voor de cultuurperiode 2021-2024 bekendgemaakt. Doordat nagenoeg alle aanvragen op gebied van jazz, geïmproviseerde en Afro-Caribische muziek negatief zijn beoordeeld, dan wel een positieve beoordeling krijgen maar geen geld, dreigen deze genres te worden uitgesloten van meerjarige ondersteuning door het rijk. De gevolgen voor het eco-systeem voor deze muziekgenres zijn desastreus.

Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw heeft het initiatief genomen om een brandbrief te sturen naar alle Tweede Kamerleden en de Minister van Cultuur.

Als vertegenwoordiger van de Nederlandse muzieksector (als musicus, podium, instelling of anderzijds) willen we je vragen om deze brief mede te ondertekenen.

Klik hier om de Brandbrief te ondertekenen


Amsterdam 13-08-2020

Aan: 2e kamer van de Staten-Generaal, woordvoerders Cultuur.

Cc: Minister van Engelshoven Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Betreft: Brandbrief positie van jazz, geïmproviseerde muziek en Afro-Caribische muziek

Geachte woordvoerders cultuur,

Inmiddels hebben zowel de Raad voor Cultuur als het Fonds Podiumkunsten de adviezen voor de cultuurperiode 2021-2024 bekendgemaakt. Doordat nagenoeg alle aanvragen op gebied van jazz, geïmproviseerde en Afro-Caribische muziek negatief zijn beoordeeld, dan wel een positieve beoordeling krijgen maar geen geld, dreigen deze genres te worden uitgesloten van meerjarige ondersteuning door het rijk. Hiermee staat het gehele ecosysteem voor deze muziekgenres onder druk en de gevolgen voor voornoemde muziekstromingen zouden desastreus zijn.

De witte vlek die gaat ontstaan door jazz, geïmproviseerde muziek en Afro-Caribische muziek uit te sluiten van rijkssubsidie betekent dat een substantieel en cultureel divers publiek niet meer bediend gaat worden. Daarnaast zal de positie van Nederland als internationaal toonaangevend jazzland verder afbrokkelen. Ook zullen er op korte termijn arbeidsplaatsen verloren gaan bij de ensembles, toelevering- en facilitaire bedrijven en podia. Daarnaast zal een significante stroom muziekstudenten van de verschillende conservatoria geen zicht meer heeft op een betekenisvol arbeidsperspectief, wat op de iets langere termijn een bedreiging is voor de conservatoria. Het feit dat het FPK waarschuwt voor deze witte vlekken als gevolg van de advisering geeft aan dat er een urgent probleem is.

Jazz, geïmproviseerde muziek en Afro-Caribische muziek zijn relevanter dan ooit, in de huidige tijd waarin culturele diversiteit en spanningen die voortkomen uit culturele identiteit hoog op de agenda staan. De Raad voor Cultuur heeft binnen de ensembleregeling gekozen om deze muziektradities niet te honoreren, maar zich hoofdzakelijk te richten op ensembles uit de Europese kunstmuziek. Dit druist rechtstreeks in tegen de op diversiteit en genre overschrijding gerichte beleidsintenties die zij zelf hebben geformuleerd in het advies Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur.

De grote (inter)nationale bloei van jazz en aanverwante stijlen leidt in Nederland tot talloze artistieke hoogtepunten. Verschillende podia en festivals gespreid over heel het land hebben een cruciale bijdrage geleverd aan het opbouwen van een omvangrijk en cultureel divers publiek. Ensembles als het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, ICP, Amsterdam Klezmer Band, Yuri Honing Quartet en Paul van Kemenade Quintet zijn, naast vele andere Nederlandse (jazz)musici ambassadeurs op belangrijke podia en festivals over de hele wereld. Internationaal is jazz uit Nederland een begrip geworden mede door de specifieke muzikale ontwikkelingen die hier plaatsvinden. Vooraanstaande media en journalisten publiceren hier met regelmaat over. Ook de jazzafdelingen van verschillende Nederlandse conservatoria staan internationaal zeer hoog aangeschreven en werken samen met de meest prestigieuze instellingen wereldwijd.

Het nagenoeg geheel wegvallen van overheidssteun voor deze genres vinden wij dan ook onbegrijpelijk.  Wij verzoeken dan ook dringend om aanvullend budget aan de cultuurbegroting toe te voegen om de jazzensembles die onder de zaaglijn van het Fonds Podiumkunsten zijn beland alsnog te honoreren.
Op deze wijze zouden jazz, geïmproviseerde muziek en Afro-Caribische muziek hun eigen positie binnen de podiumkunsten kunnen blijven behouden.

Namens de volgende ensembles, podia, conservatoria en musici, en cultuurdragers: